Woonmeter
Woonmeter

Aan de slag met de Woonmeter

We schetsen enkele mogelijkheden om met de woonmeter aan de slag te gaan.

De woonmeter bij energiescans
Een gemeente die woonmeters aankoopt, kan deze bezorgen aan de uitvoerders van de energiescans. Zo wordt de woonmeter verspreid tijdens de energiescan aan (al dan niet gekende) maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Wij pleiten er sterk voor dat de woonmeter een structureel instrument wordt tijdens elke energiescan.

De woonmeter bij woon- en budgetbegeleiding
De woonmeter kan zowel bij begeleidingstrajecten van OCMW's als van Sociaal Verhuurkantoren en Sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikt worden. Onder andere bij:

De woonmeter bij hoge energiefacturen
In begeleidingstrajecten met personen die kampen met hoge energiefacturen is de woonmeter een handige tool. Het leert je bewust om te gaan met energieverbruik, wat de energiekosten kan drukken.

De woonmeter bij vochtproblemen
Ook in begeleidingstrajecten met personen die kampen met vocht- en schimmelproblemen helpt de woonmeter een gezonder binnenklimaat te creëren.

De woonmeter bij wijkprojecten
U kan de woonmeter inzetten als actie binnen een wijkproject/buurtwerk in een sociale woonwijk. Een buurtgerichte aanpak heeft als voordeel dat mensen er onderling over praten en elkaar inspireren.